W Ośrodku przywiązujemy wagę do aktywności fizycznej naszych uczniów. Poza uczestnictwem w zajęciach z wychowania fizycznego, dzieci i młodzież mogą rozwijać i podnosić na wyższy poziom swoje umiejętności ruchowe dzięki zajęciom dodatkowym. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dają uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły po całodziennym pobycie w szkole oraz rozwijać i pogłębiać zainteresowania.