Najmłodsi uczniowie naszego Ośrodka systematycznie uczestniczą w grupowych zajęciach ruchowych z elementami integracji sensorycznej.

Zajęcia te oprócz walorów ruchowych kształtujących umiejętności sensomotoryczne, mają na celu integrację i współdziałanie w grupie, poznawanie siebie i budowanie poczucia własnej wartości.

Atmosfera podczas zajęć sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby zdobywania i poznawania swoich możliwości. Uczniowie czując, że odnoszą sukcesy w coraz większej ilości różnorodnych zadań i bardziej skomplikowanych aktywnościach podnoszą swoją samoocenę i chętnie uczestniczą w zajęciach.

Takie doświadczenia w kierowaniu swoim zachowaniem zaczynają przenosić również na inne sytuacje poza salą terapeutyczną, co zaczynają zauważać rodzice, nauczyciele i wychowawcy. Zmienia się obraz dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku.