Jedną z wielu specjalistycznych ofert Ośrodka jest fizjoterapia dzieci i młodzieży. Wykwalifikowani terapeuci, tyflopedagodzy zajmują się kompleksową rehabilitacją dziecka niewidomego, słabowidzącego oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością. Podstawą terapii jest wnikliwa analiza problemu ucznia z uwzględnieniem pierwotnych oraz wtórnych zaburzeń i opracowanie programu usprawniania.
Rehabilitanci ruchu prowadzą terapię indywidualną wykorzystując nowoczesne metody fizjoterapeutyczne dostosowując je do indywidualnych potrzeb psychofizycznych dziecka.

Są to:

- Metoda NDT Bobath,
- Metoda PNF (Proprioceptywnego torowania nerwowo – mięśniowego),
- Metoda Kinesiology Taping,
- Metoda  Integracji Sensorycznej,
- Metoda Stymulacji Bazalnej,
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- Metoda Aktywności Knillów,
- Metoda FITS (Funkcjonalną Indywidualną Terapię Skolioz),
- Relaksację poizometryczną,
- Masaż tkanek głębokich.

Terapeuci w celu utrwalania efektów pracy z uczniem ściśle współpracują z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami internatu oraz innymi specjalistami.Bardzo ważnym elementem naszej pracy jest organizowanie uczniom o specjalnych potrzebach, sprzętu umożliwiającego lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym.

W powyższych działaniach współpracujemy z przedstawicielem firmy Akson, która zajmuje się dystrybucją sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Firmą AS Ortopedyka, warsztatami ortopedycznymi w Poznaniu, firmą Vigo, która specjalizuje się w wykonywaniu profesjonalnego oprzyrządowania kończyn dolnych oraz Centrum Medycznym Stanley.