Zajęcia z Brajla są dostosowane do umiejętności i możliwości uczniów. Niektórzy uczą się dopiero pisać, czytać oraz zapoznają się z urządzeniami służącymi do nauki brajla. Inni, potrafiący już czytać i pisać, ćwiczą umiejętności, czytają różnego rodzaju teksty, tworzą własne, rozwiązują ćwiczenia gramatyczne, ortograficzne, ćwiczą wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji. Przygotowujemy się również do egzaminów, ćwicząc poprawny zapis oraz rozwiązując zadania.