Zajęcia z nauki gry na keyboardzie i akordeonie mają charakter kompensujący oraz  rozwijający muzyczne zainteresowania uczniów. Podczas lekcji wychowankowie przyswajają podstawową wiedzę w zakresie gry na wybranym instrumencie, kształtują wrażliwość estetyczną i poczucie piękna. Uczą się gry ze słuchu oraz przy pomocy notacji muzycznej. Poznają tajniki gry zespołowej oraz przygotowują się do występów publicznych.