Harcerstwo w Naszym Ośrodku! Tak! 89 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "DREPRACZE"

Pomysl na założenie drużyny harcerskiej zrodził sie w lipcu 2015 roku. Celem nadrzędnym jest: ZARAZIĆ PASJĄ HARCERSKIEJ PRZYGODY

Cele główne:
* HARCERSTWO W RUCHU - wszelka aktywność na świeżym powietrzu, na łonie przyrody z szacunkiem do natury. Propagowanie zdrowych zachowań, wędrówki,
biwakowanie i obozowanie, wspólne przygotowanie i spożywanie pełnowartościowych posiłków,

* AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA - zespołowe podejmowanie działań (inicjatyw) na rzecz społeczności lokalnej w oparciu o rozpoznanie potrzeb najbliższego środowiska dzialania gromad i drużyn,

* CIEKAWOŚĆ ŚWIATA - ciekawość Polski, Europy, świata, ludzi i kultur, przyrody- jej piękna i praw działania. Ciekawość po to, by poznać. Poznać po to, by działać,

* SPRAWNOŚCI NA CAŁE ŻYCIE - rozbudzenie zainteresowań, praktyczna nauka umiejetności przydatnych w życiu, techniki harcerskie wypełniane aktualnymi treściami, specjalności a także samoorganizacja, pilność i rzetelność w realizowaniu zadań,

* BRATERSTWO - przyjaźń, nauka dialogu i szacunku mimo różnic, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ludźmi, sprzeciwianie się przemocy,

* RADOSNY PATRIOTYZM - promowanie Polski w świecie, optymizm i wiara we własne możliwości, postawa obywatelska, radosne przeżywanie świąt państwowych, orientowanie się w osiągnięciach Polaków.

WSZYSTKO TO BEZWARUNKOWO POPARTE JEST:

1. Nieustannym powierzaniem odpowiedzialności, funkcji i zadań - samodzielnie i w małej grupie,

2. Stawianiem wyzwań - zuchowa dzielność, harcerskie i starszoharcerskie harce oraz wędrownicze wyczyny,

3. Działaniem na wszystkich płaszczyznach - realizując zadania w każdym z wyznaczonych kierunków, należy pamiętać o tym, by rozwijały pod każdym względem- duchowym, emocjonalnym, fizycznym, intelektualnym i społecznym zgodnie z systemem wartości zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Żadna płaszczyzna wychowania nie jest w harcerstwie celem samym w sobie.