W naszej ofercie posiadamy bogaty wybór zajęć dodatkowych. Zajęcia w kołach zainteresowań dają możliwość każdemu uczniowi wykazania się kreatywnością w zakresie własnych zainteresowań i własnego potencjału twórczego, co na dalszych etapach kształcenia pozwoli mu być otwartym na świat. Jest to również możliwość do wartościowego spędzania wolnego czasu.