ZASADY PRACY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA OŚRODKA W CZASIE PANDEMII COVID -19

 

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM COVID-19

WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI DOTYCZĄCE DEZYNFEKCJI

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W DZIENNYCH GRUPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID-19

ZASADY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS PANDEMII COVID-19

ZASADY PRACY W INTERNACIE SOSWDN OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

ZASADY REWALIDACJI WWRD ZRW

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE OŚRODKA

 

 DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO LICEUM 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO SZKÓŁ I INTERNATU

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WIZERUNKOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CZASIE ZAGROŻENIA PANDEMIĄ

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZKACH

ZWOLNIENIE Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYCH WYCHOWYWANIU 

OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W LEKCJACH RELIGII

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z PŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

LICEUM

SZKOŁA BRANŻOWA

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA ROK 2020/2021:

 

KLASA 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KLASA 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

KLASA 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

KLASA 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

KLASA 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

LICEUM (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ) 

LICEUM (PO GIMNAZJUM)

SZKOŁA BRANŻOWA (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)

SZKOŁA BRANŻOWA (PO GIMNAZJUM)

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 

WYKAZ PRZYBORÓW SZKOLNYCH:

PRZYBORY SZKOLNE kl. I-III

 

 POZOSTAŁE DOKUMENTY:

STATUT OŚRODKA

PLAN PRACY OŚRODKA 2018/2019

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2019/2020

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 2019/2020

WEWNĘTRZNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

DLA RODZICÓW

WNIOSEK ZAMELDOWANIA NA POBYT CZASOWY

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

 

 BINGO BRAJL 

 

BINGO PLANSZA 1

BINGO PLANSZA 2

BINGO BRAJL PLANSZA

BINGO ZADANIA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ

BINGO ODPOWIEDZI KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ 

BINGO TEKST W BRAJLU

 

KARTY DO GRY "FIGURKI"

 

KARTY DO GRY "FIGURKI"- WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

KARTY DO GRY "FIGURKI"- WERSJA DOTYKOWA DO WYDRUKU NA PAPIERZE PUCHNĄCYM

ZASADY GRY "FIGURKI"

 

PARTER- WERSJA POLSKA

PARTER- WERSJA ANGIELSKA

PIERWSZE PIĘTRO- WERSJA POLSKA

PIERWSZE PIĘTRO- WERSJA ANGIELSKA

DRUGIE PIĘTRO- WERSJA POLSKA

DRUGIE PIĘTRO- WERSJA ANGIELSKA