ZASADY PRACY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA OŚRODKA W CZASIE PANDEMII COVID -19

 

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM COVID-19

WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI DOTYCZĄCE DEZYNFEKCJI

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W DZIENNYCH GRUPACH WYCHOWAWCZYCH (ŚWIETLICACH)

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID-19

ZASADY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS PANDEMII COVID-19

ZASADY PRACY W INTERNACIE SOSWDN OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

ZASADY REWALIDACJI WWRD ZRW

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE OŚRODKA

 

 DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO LICEUM 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO SZKÓŁ I INTERNATU

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WIZERUNKOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CZASIE ZAGROŻENIA PANDEMIĄ

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZKACH

ZWOLNIENIE Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYCH WYCHOWYWANIU 

OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W LEKCJACH RELIGII

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z PŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

LICEUM

SZKOŁA BRANŻOWA

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA ROK 2021/2022:

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2021/2022

LICEUM (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)

LICEUM (PO GIMNAZJUM)

SZKOŁA BRANŻOWA (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)

SZKOŁA BRANŻOWA (PO GIMNAZJUM)

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 

WYKAZ PRZYBORÓW SZKOLNYCH:

PRZYBORY SZKOLNE kl. I-III

 

 POZOSTAŁE DOKUMENTY:

STATUT OŚRODKA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

PLAN PRACY OŚRODKA 2021/2022

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2021/2022

WEWNĘTRZNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO AKTUALIZACJA 2019

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO AKTUALIZACJA 2021

 

 

DLA RODZICÓW

WNIOSEK ZAMELDOWANIA NA POBYT CZASOWY

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

OŚWIADCZENIE O ODBIORZE DZIECKA Z ŚWIETLICY 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY ZWIĄZANE Z COVID - 19

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI DLA DZIECI Z ŚWIETLIC

 

 BINGO BRAJL 

 

BINGO PLANSZA 1

BINGO PLANSZA 2

BINGO BRAJL PLANSZA

BINGO ZADANIA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ

BINGO ODPOWIEDZI KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ 

BINGO TEKST W BRAJLU

 

KARTY DO GRY "FIGURKI"

 

KARTY DO GRY "FIGURKI"- WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

KARTY DO GRY "FIGURKI"- WERSJA DOTYKOWA DO WYDRUKU NA PAPIERZE PUCHNĄCYM

ZASADY GRY "FIGURKI"

 

PARTER- WERSJA POLSKA

PARTER- WERSJA ANGIELSKA

PIERWSZE PIĘTRO- WERSJA POLSKA

PIERWSZE PIĘTRO- WERSJA ANGIELSKA

DRUGIE PIĘTRO- WERSJA POLSKA

DRUGIE PIĘTRO- WERSJA ANGIELSKA