Cykl kształcenia trwa 3 lata

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

• język polski,

• język angielski,

• historia.

Języki obce:

• języki angielski,

• język niemiecki.

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym zapewnia dobre przygotowanie ogólnokształcące i pomaga w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia, a także w kreowaniu własnej kariery zawodowej.

Nasze atuty to:

• małe klasy (od 8 do 10 osób),

• wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,

• specjalistyczna rehabilitacja,

• egzamin maturalny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

• pomoc psychologiczna, pedagogiczna i doradztwa zawodowego,

• pomoce dydaktyczne przystosowane dla osób niewidomych i słabowidzących,

stały dostęp do internetu.