W dniach 15 oraz 17 stycznia 2014r. w Naszym Ośrodku uczniowie z klas edukacyjno - terapeutyczych przedstawili inscenizację Jasełek. Przedstawienie odbyło się dla uczniów z klas 1-3, dla pensjonariuszy z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Owińskach oraz dla rodziców Naszych uczniów.

Wychowankowie we wspaniałych strojach prezentowali swoje role przeplatane kolędami. Występowi towarzyszyła cisza i skupienie oglądających, a całe przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami.
Nad całością czuwały: Magdalena Cieśla oraz Kinga Górna.  
Ogromną pomocą wykazały się:  Joanna Przychodzeń, Beata Kwiatkowska, Aldona Fabiańska, Marta Przestwór.
Za oprawę muzyczną odpowiedzialni byli: Kasia Raczyńska i Witold Dobrogowski.

 

 

jas2013