sens09Dobiegł końca roczny cykl zajęć grupowych z elementami Integracji Sensorycznej i Terapii Ręki. Głównym celem zajęć było dostarczanie uczniom podczas ich aktywności ruchowej kontrolowanej ilości i jakości bodźców sensorycznych wywołujących w konsekwencji poprawę umiejętności odbierania i przetwarzania wrażeń zmysłowych. Wykorzystanie metody Integracji Sensorycznej i  Terapii Ręki pozwoliło na całościowe wspieranie rozwoju uczniów, a więc sfery psychicznej i fizycznej. Odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy ruchowe przyniosły oczekiwane efekty. Nastąpiła poprawa ogólnej sprawności motorycznej i wydolności fizycznej uczniów oraz wzmocnienie siły mięśniowej. Obserwuje się prawidłowe wzorce psychomotoryczne, w tym prawidłowej postawy ciała. Poprawiły się reakcje równoważne i podparcia oraz koordynacja ruchowa. Zwiększyła się świadomość własnego ciała i kontrola nad wykonywanymi ruchami. Poprawiła się stabilność całej kończyny górnej, dłoni i ruchy precyzyjne palców. Powyższe osiągnięcia przyczyniły się do  lepszej koncentracji uwagi, spostrzegawczości, myślenia, refleksu i szybkości reakcji. Wykształciła się pozytywna postawa wobec siebie i innych.  
Prowadzenie zajęć z dziećmi to nie tylko ćwiczenia, ale przede wszystkim terapeutyczne podejście do ucznia oparte na umiejętności nawiązania kontaktu, otwartości na potrzeby dziecka i elastyczności w prowadzeniu zajęć.