16 maja  2017r. między 10:50 a 13:00 nasze dzieci i młodzież zmagały się z literowaniem w języku angielskim. Nauczycielki języka angielskiego: Pani Ewa Polewska, Pani Dominika Maćkowiak oraz Pani Kalina Grzelak postanowiły przetestować swoich podopiecznych z tej kluczowej umiejętności. Na najlepszych czekały nagrody: audiobooki oraz gadżety sportowe.  Dzień Języka Angielskiego urozmaiciły występy artystyczne. Klasy 2 a i 2 bc gimnazjum przygotowały przedstawienie pt. „The Princess and the Dragon” dla najmłodszych. Klasa I liceum zaprezentowała rapowany alfabet angielski. Na zakończenie wydarzenia Pani Dyrektor Maria Tomaszewska zachęciła wszystkich uczniów do większej śmiałości i pilności w nauce języka obcego, którym dziś warto i dobrze jest posługiwać się płynnie.

ep