muzW dniach 13 do 17 czerwca, w Muzeum Tyflologicznym w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach przebywał z wizytą studyjną dr Andriej Aleksandrowicz Miedwiediew, dyrektor Laboratorium Kartografii Rosyjskiej Akademii Nauk. Celem wizyty było zapoznanie z niedostępnymi gdzie indziej w Europie i na świecie egzemplarzami starych map tyflologicznych będących prawdziwym skarbem naszego Muzeum. Kilka dni intensywnej pracy upłynęło na studiowaniu poszczególnych egzemplarzy map oraz rozmowach na temat dawnych technologii tłoczenia oraz założeń przedstawiania rzeczywistości kartograficznej niewidomym przed wiekami z opiekunem zbiorów, panem Markiem Jakubowskim. Dyrektor Ośrodka, Maria Tomaszewska zapoznała gościa z Ośrodkiem oraz z zasadami jego funkcjonowania. Dyrektor Miedwiediew wystąpił z inicjatywą podpisania listu intencyjnego o współpracy w zakresie prac badawczych na kolekcji Ośrodka dla Niewidomych w Owińskach pomiędzy Ośrodkiem oraz reprezentowanym przez niego Laboratorium Rosyjskiej Akademii Nauk. Dyrekcja Ośrodka została zaproszona na konferencję poświęconą mapom tyflologicznym jaka będzie miała miejsce w Instytucie Kartografii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie w listopadzie 2016 roku.