czerwiec5602Dnia 9 czerwca 2016 r. w auli naszej placówki odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie rezultatów projektu edukacyjnego Czerwiec ’56, którego organizatorami byli Barbara i Tomasz Rochatka. Zasadniczym celem projektu była popularyzacja świadomości historycznej i patriotycznej. Realizowano go w formie zajęć edukacyjnych w Muzeum Poznańskiego Czerwca ’56, w których uczestniczyła klasa III LO. Ponadto od 15 lutego do 6 czerwca 2016 r. przebiegał konkurs historyczny dla szkół ponadgimnazjalnych w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach pod hasłem „Poznański Czerwiec w naszej pamięci”.

Przedmiotem konkursu były prace pisemne lub w inne w dowolnej formie zajmujące się problematyką dotyczącą wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 r. Finał konkursu i ogłoszenie wyników listy laureatów nastąpiło 9 czerwca 2016 r. Podczas uroczystości dyrektor Maria Tomaszewska oraz dyrektor szkół ponadgimnazjalnych Bartłomiej Maternicki wręczyli dyplomy i nagrody laureatom konkursu. W konkursie wzięło udział 10 uczniów, z czego 5 uczniów zostało wyłonionych jako laureaci konkursu. Laureatami konkursu zostali następujący uczniowie: Norbert Będziński 1 LO, Szymon Bąbel 2 K ZSZ, Michał Brajer 3 Gimnazjum, Karol Łukaszewicz 1 K ZSZ, Monika Koza 1 Ku ZSZ oraz klasa 2 LO. Następnie wykład dotyczący przyczyn i konsekwencji Czerwca ’56 połączony z prezentacją multimedialną wygłosił Tomasz Rochatka.

czerwiec5601

czerwiec5602