W ramach współpracy z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu nawiązanej w kwietniu bieżącego roku klasa II Liceum Ogólnokształcącego naszej placówki, realizująca programu rozszerzonego profilu historyczno-geograficznego wzięła udział w lekcji muzealnej „Dzieje Egiptu”.

Lekcję muzealną prowadziła pani Marta Kalisz, pracownik działu edukacyjnego Muzeum Archeologicznego. Uczniowie pod kierownictwem nauczyciela historii Barbary Rochatka z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu dotyczącego historii, życia codziennego oraz religii starożytnego Egiptu. Ponadto wzięli udział w zorganizowanych warsztatach polegających na zapisie swojego imienia oraz dokonaniu obliczeń matematycznych pismem Egipcjan tzw. hieroglifami. Następnie zwiedzili wystawę poświęconą tej tematyce. Uwieńczeniem lekcji muzealnej było wykonanie mumii, które polegało na jak najszybszym i dokładnym bandażowaniu całego ciała dwóch wybranych uczniów. Po lekcji pracownicy Muzeum Archeologicznego rozmawiali z nauczycielami SOSW: Barbarą i Tomaszem Rochatka o dostosowywaniu lekcji muzealnych i wystaw dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Ustalono przesłanie do SOSW propozycji oferty edukacyjnej. Kierownikiem wyjazdu była Barbara Rochatka.