Przed 75 laty 27 września 1939 r. rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było to fenomenem skali światowej. Tajne struktury państwa polskiego, podległe rządowi RP na emigracji nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony cywilny i wojskowy pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku obchodzimy.

Dlatego we wrześniu 2014 r. włączyliśmy się jako placówka oświatowa w projekt przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej, którego celem jest przypomnienie tych wydarzeń i uczczenie walczących o wolność – również dla nas. Na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie w każdej klasie ZSZ i LO przypominamy sobie tamte chwile.