Kolko 19Kółko Ekologiczne „Ekouczeń” powstało we wrześniu 2013 roku i swoją działalność opiera na programie autorskim którego celem jest rozbudzenie zainteresowań ekologicznych dzieci i młodzieży, kształtowanie poczucia ich odpowiedzialności za środowisko oraz ukazanie sposobów i metod zmniejszania jego zanieczyszczenia. Rozwijanie świadomości ekologicznej, wyrobienie gotowości do działań na rzecz ochrony przyrody. Kółko Ekologiczne przeznaczone jest dla wszystkich chętnych wychowanków naszego Ośrodka, bez podziału na klasy. Realizowany jest w wymiarze 2 godzin miesięcznie i 2 dodatkowych spotkań w pierwszym i drugim półroczu danego roku szkolnego dla całej społeczności Ośrodka. 

Wychowankowie poprzez różnego rodzaju konkursy: „Ekośmieciuchy”, „Recyklingowa ozdoba świąteczna”, „Oszczędzamy wodę i energię”, ”Z ekologią na co dzień – konkurs wiedzy ekologicznej”,   spotkania z okazji Dnia Ziemi: „Znaki zakazu  i nakazu w naszym środowisku”, „Sąd nad człowiekiem – zanieczyszczenie powietrza”, ”Jak segregować nasze śmieci”, wycieczki: „Warsztaty ekologiczne w Biskupinie”, „Co w lesie piszczy - Łysy Młyn w Biedrusku” mogli rozwijać swoją świadomość ekologiczną, dostrzegać piękno otaczającej ich przyrody oraz wyrażać gotowość do jej ochrony. Brali także udział w konkursach o charakterze ogólnopolskim: „Konkurs wiedzy ekologicznej dla szkół ponad gimnazjalnych” (w konkursie tym wzięło udział 2 wychowanków), „Konkurs wiedzy ekologiczno – przyrodniczej EDI” (udział 3 wychowanek, które zajęły wysokie miejsca), „Akcja Ekoszkoły – zbiórka zużytych telefonów komórkowych”. Młodzież w internacie często kupuje napoje w plastikowych opakowaniach. Zostały wprowadzone w naszym Ośrodku pojemniki do ich segregacji. Wychowankowie prawidłowo segregują butelki oraz nakrętki, a co najważniejsze zachowania te przenoszą do swoich domów rodzinnych. W tym roku szkolnym Ekouczniowie wraz z opiekunami wyjechali do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie na festyn „Smaki w przeszłości”. Uczniowie mieli możliwość poznania technik wykonywania potraw w różnych okresach historycznych: Kuchnia Rycerska, Kuchnia Późnego Średniowiecza, Kuchnia Chłopska. Degustowali potrawy wykonane według starych receptur np. Kutasiki, chleb ze smalcem słowiańskim z żurawiną i ziarnami słonecznika oraz średniowieczne chipsy, które jadał król Władysław Jagiełło. Uczestniczyli również w zajęciach barwienia papieru, gdzie każdy uczeń samodzielnie wykonał piękną pracę. Kółko Ekologiczne bierze również udział w Ogólnopolskim projekcie ekologicznym „Odpakowani” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opiekunami Kółka Ekologicznego „Ekouczeń” są p. Elżbieta Koprowska-Czajka (nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych) oraz  p. Katarzyna Kulik ( nauczyciel –wychowawca w internacie).