biwak02

W dniach 19-21.05.2017 odbył się biwak harcerski w naszym Ośrodku. Pierwszego dnia- bieg harcerski i do zaliczenia zjazd linowy (60 m na 7 m przewyższeniu), który zaliczyli wszyscy! następnym punktem była bagnista przeprawa, gdzie druhna Magdalena Mołczan wraz z drużynową Magdaleną Pawłowską dały radę i zdobyły maksymalną ilość punktów! Nie ukrywamy od tej chwili komary i meszki trzymały się z dala od nas. J Dalej zaliczyliśmy bunkier na dzikowej trasie, z którego wykradliśmy radiostację. Na kolejnym punkcie musieliśmy przygotować koktajle Mołotowa, którymi unieruchomiliśmy czołg. Druhna Barbara Butkiewicz trafiła! Druh Patryk Nowak trafił! i dh Madzia Mołczan trafiła, ale w drużynową po części, gdyż jeden koktajl nie był dobrze zabezpieczony. J Ostatnim zadaniem było zdobycie sztabu dowodzenia wroga i unieszkodliwienie załogi. Uciekł tylko jeden przeciwnik. Trasa zaliczona, 8 km! Wróciliśmy rozbawieni o 24.00.

Następny dzień był bardzo oficjalny, gdyż członkowie kręgu starszyzny harcerskiej "Płomienie" z Hufca Czerwonak organizowali Wielkopolski Zlot Seniorów. 89 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku DREPTACZE przyjęła uczestników zlotu na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach występem przy kawie. Odbyło się zwiedzanie Parku Orientacji Przestrzennej z Panem Michałem Wasążnikiem, Muzeum Tyflograficznego z Panem Tomaszem Rochatka i Kościoła z Panem Markiem Budziszewskim, którym bardzo serdecznie dziękujemy. Następnie wyruszyliśmy na Dziewiczą Górę pobawić się przy ognisku. Po powrocie był posiłek regeneracyjny trochę wspólnych gier i zabaw oraz krótki bieg nocny z mapką. Niedziela, niestety krótka, pobudka, pakowanie, pożegnanie i sprzątanie.
Najważniejsze jest to, że marzenia się spełniają!