bolechowo4W sobotę 16.09.2017 grupa uczniów Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Owińskich uczestniczyła w pikniku „Bezpieczni w powiecie poznańskim”. Impreza odbywała się na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie. Podczas pikniku mieliśmy okazję zwiedzić wnętrza wozów Wojsk Lądowych Rosomak i Humvee oraz pojazdu saperskiego IVECO – Topola „S”, który wspomaga oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych. Swoje stanowisko miało również Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Patrol saperski udzielił nam szczegółowych informacji o kombinezonie przeciwwybuchowym EOD-9 o wadze ponad 54 kg, posiadającym m.in. system chłodzenia ciała i system łączności bezprzewodowej. My przymierzyliśmy lekką kamizelkę o wadze 10 kg i hełm . Wśród licznie zaproszonych gości udało nam się zrobić zdjęcie ze Starostą Poznańskim panem Janem Grabkowskim. Po pysznym posiłku podziwialiśmy konne oddziały policji i psy tropiące niebezpieczne ładunki. Naszą uwagę zwróciła również Straż Graniczna z Ławicy, która pokazała nam jak pobrać odciski palców za pomocą specjalnego proszku daktyloskopijnego. Z podziwem przyglądaliśmy się widowiskowym pokazom strażackim na ściance wspinaczkowej.
Hasłem przewodnim imprezy było bezpieczeństwo, nie mogło więc zabraknąć pokazu pirotechnicznego oraz wspólnego działania służb w symulowanym wypadku drogowym. Wróciliśmy do Ośrodka w Owińskach pełni wrażeń i bogatsi o wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy.