Pasowanie 2015 0211 września 2015 roku pierwszoklasiści Naszego Ośrodka zostali pasowani na uczniów. W obecności rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz starszych kolegów i koleżanek złożyli na sztandar szkoły uroczystą przysięgę. Dyrektor Ośrodka - Maria Tomaszewska dokonała pasowania wielkim ołówkiem życząc uczniom owocnej nauki oraz przyjaznej atmosfery w nowym roku szkolnym. Po przysiędze świeżo upieczeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne.

 Pasowanie 2015

Pasowanie 2015 02

Pasowanie 2015 03

Pasowanie 2015 04

Pasowanie 2015 06

Pasowanie 2015 07

Pasowanie