W październiku 2011 roku na lekcji wychowania fizycznego uczniowie zapoznali się z nowo tworzoną dyscypliną sportu, jaką jest tenis stołowy dźwiękowy. Twórcą pomysłu jest wieloletni pedagog SOSWDN, nauczyciel wychowania fizycznego i rehabilitant Leszek Szmaj. Nowa gra od razu wzbudziła wielkie zainteresowanie uczniów i przyjęta została z dużą aprobatą. Szybko okazało się, że oprócz radości daje także możliwość współzawodnictwa i walki sportowej.

Zaletą gry jest to, że aktywizuje ruchowo i wdraża do rywalizacji sportowej uczniów, którzy są całkowicie lub częściowo  zwolnieni z lekcji wychowania fizycznego jej uczestnikami mogą być również osoby niepełnosprawne ruchowo (poruszające się na wózkach) i intelektualnie. Uczestnictwo w grze daje możliwość rywalizacji indywidualnej ,deblowej i drużynowej (bez względu na wiek i płeć).
Tenis stołowy dźwiękowy stworzony został z myślą o osobach niewidomych, jednakże zasady gry umożliwiają rywalizację również słabowidzącym i widzącym, ponieważ każdy uczestnik ma obowiązkowo założone na oczach gogle z zaciemnionymi okularami. Gra spełnia szereg funkcji terapeutycznych i rewalidacyjnych. Ćwiczy echolokację w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej, rozwija małą motorykę i koordynację słuchowo-ruchową. Kształtuje i rozwija cierpliwość i wytrwałość, wzmacnia poczucie własnej wartości i uczy przełamywania własnych słabości.
Aktualnie trwają prace nad projektem nowego stołu do gry, z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, co przyczyni się do uatrakcyjnienia gry i ułatwienia sędziowania. Projekt wspomagają doktoranci poznańskiej Politechniki.
W listopadzie 2012 roku w celu podzielenia się pomysłem i upowszechnienia gry, jej autor Leszek Szmaj, zorganizował szkolenie instruktorskie dla nauczycieli z innych ośrodków dla dzieci niewidomych w kraju. Udział wzięli pedagodzy z Łodzi, Krakowa, Dąbrowy Górniczej, Bydgoszczy i Owińsk. Nowa gra została przyjęta z wielkim entuzjazmem zarówno przez uczestników szkolenia jak i  wychowanków w ich ośrodkach. Trwają przygotowania do organizacji rozgrywek w tenisie stołowym dźwiękowym o zasięgu ogólnopolskim. Pierwsze mają się odbyć w czerwcu 2013 roku w SOSW nr 6 w Łodzi. Zastosowanie gry zostało pozytywnie ocenione przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne z terenów centralnej i zachodniej Polski oraz Zakład Metodyki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Mimo różnych prób dostosowania gry tenisa stołowego dla osób niewidomych i niedowidzących właśnie ta, dzięki swojej specyfice wydaje się być najodpowiedniejszą biorąc pod uwagę wszelkie trudności z jakimi borykają się uczniowie.
Tenis stołowy dźwiękowy pozwala rozwijać pasje i samego siebie, dostarczać różnych emocji. Ta wielozmysłowa gra potrafi dostarczyć wiele satysfakcji o czym przekonać można się w czasie gry.