badania05W marcu w naszym Ośrodku gościliśmy zespół badawczy z Politechniki Poznańskiej z Wydziału Architektury. Tematem ich opracowania jest tworzenie wytycznych kolorystycznych dla przestrzeni mieszkalnej użytkowanej przez osoby pełnosprawne, oraz osoby z dysfunkcjami wzroku. Autorki przeprowadziły szereg badań dotyczących preferencji kolorystycznych, oraz działania emocjonalnego barw dla obu grup, w celu wyłonienia zestawień kolorystycznych zaspokajających potrzeby estetyczne osób pełnosprawnych ale jednocześnie ułatwiających osobom słabowidzącym użytkowanie przestrzeni mieszkalnej. Badania przeprowadziły: dr inż. arch. Karolina Sobczyńska i dr inż. arch. Joanna Kaszuba

Zespół badawczy pragnie podziękować pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach za możliwość przeprowadzenia badań wśród wychowanków ośrodka.