pol03Przemoc jest zjawiskiem aktualnym w naszym społeczeństwie, dlatego należy dołożyć starań, by nowe pokolenia wzrastały ze świadomością konieczności jej przeciwdziałaniu. Temat ten jest jednym z priorytetów w poznańskich szkołach, ale nie tylko. W Owińskach, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych, uczniowie podjęli wyzwanie zmian relacji  międzyludzkich i na co dzień pracują na rzecz zachowań poprawnych, sprzyjających swobodzie wypowiadania swoich potrzeb i obaw, bronią też godności własnej i kultury języka.
   Świetną okazją sprawdzenia siebie w niniejszej problematyce stał się udział w ogłoszonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Komendę Miejską Policji w Poznaniu, konkursie na  hasło realizujące założenie „Razem przeciwko przemocy”. Wyzwanie podjęli uczniowie kilkunastu szkół powiatu poznańskiego w tym także Wiktoria Kolan, reprezentantka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych. Wiktoria  jest uczennicą klasy szóstej Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego, która to zaproponowała własne hasło realizujące wizję organizatorów. Jej pomysł - hasło „Agresja i złość nie dają nam już w kość” chwyciła za serce, czego dowodem było zdobyte wyróżnienie.  W dniu 22. II.2017 z silnym wsparciem – osoby pani dyrektor Tomaszewskiej oraz kolegi i koleżanek z klasy, Wiktoria odebrała nagrodę na uroczystości w siedzibie Powiatu Poznańskiego. Gratulacjom i wzruszeniom nie było końca. Jest to znaczne dokonanie dla tak młodej osoby, a także prawdziwa duma dla szkoły, do której wyróżniona uczennica uczęszcza. Młodej „autorce” gratulujemy inwencji i  życzymy dalszych sukcesów oraz wiary w to, że skala agresji wśród polskiej młodzieży znacznie zmaleje.