DO3Udaj się z nami w podróż ku nauce!
Pod takim hasłem 17 marca odbył się Dzień Otwarty 2018 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przybyłych gości przez Dyrektor Ośrodka Marię Tomaszewską, która opowiedziała o ofercie edukacyjnej i specjalistycznej Ośrodka, charakteryzując pokrótce Szkołę Podstawową, Szkołę Branżową I Stopnia, Liceum Ogólnokształcące, Szkołę Przysposabiającą do Pracy oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, działające w placówce. Kolejnym punktem Dnia Otwartego była prezentacja uzdolnień wychowanków Ośrodka. Tę część spotkania rozpoczął nauczyciel muzyki Łukasz Mirek wraz z czwórką swoich podopiecznych: Mariuszem Cieślarkiem, dla którego publiczna gra na keyboardzie była debiutem, Kacprem Walkowiakiem, który wykonał fragment z muzyki filmowej, Adamem Chmielewskim – akordeonistą oraz Barbarą Walczak – zdobywczynią III miejsca na festiwalu OKULAR. Następnie „zawodowcy” czyli uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia wraz z Anną Tyran, nauczycielem języka polskiego rozbawiali nas „Wierszykami dla Niegrzecznych Dzieci”, które z podziałem na role przeczytali pismem Braille’a. Wracając do tematyki muzycznej posłuchać i zobaczyć można było występ zespołu „Los Mikos”, który w tym roku na wspomnianym festiwalu OKULAR zdobył II miejsce w kategorii scenicznej. Ostatnim elementem występu wychowanków był pokaz tenisa stołowego dźwiękowego, którego twórcą i instruktorem jest nauczyciel wychowania fizycznego Leszek Szmaj. W tym czasie najmłodsi uczestnicy Dnia Otwartego, podopieczni Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka poszukiwali wiosny podczas zajęć grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Następnie, w dowolnie wybranym kierunku zwiedzania Ośrodka, z balonami zabierającymi nas w podróż ku nauce, zobaczyć można było: wytwory i pracę „zawodowców” – tapicerów i koszykarzy plecionkarzy; pracownie specjalistyczne – komputerowa, ceramiczna, robotyka; harcówkę, strzelectwo dla niewidomych i inne. Dużym zainteresowaniem rodziców odwiedzających Ośrodek cieszyły się sale edukacyjne szkół działających w Ośrodku, internat, rozmowy z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami pracującymi w Ośrodku. Dzieci z kolei najbardziej fascynowały zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej, w których mogli uczestniczyć przez cały czas trwania Dnia Otwartego. Uwieńczeniem spotkania był poczęstunek w Domku Ogrodnika, w którym kucharze zaprezentowali swój kunszt kulinarny.
Dzień Otwarty 2018 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach był dla wielu osób dniem, w którym zdecydowali, że chcą się udać z nami w podróż ku nauce!