Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek 4 września 2017 r. o godzinie 10.00. Spotkania dzieci z wychowawcami zaplanowane jest bezpośrednio po zakończeniu oficjalnych uroczystości. Spotkanie Dyrektora Ośrodka z Rodzicami o godzinie 11.00 w nowej sali gimnastycznej. O godzinie 11.30 spotkanie nauczycieli z Rodzicami uczniów.