Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów do udziału w konferencji, która dotyczyć będzie diagnozy pedagogicznej i psychologicznej dzieci niepełnosprawnych wzrokowo. Konferencja odbędzie się 19 listopada 2015 roku w Naszym Ośrodku. Będą mieli Państwo okazję wysłuchać wykładów pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy i, co równie ważne, podzielić się własnymi doświadczeniami.

Tegorocznymi prelegentami będą:
1.    Pani Małgorzata Walkiewicz – Krutak – doktor nauk humanistycznych. Wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, rehabilitant wzroku w Poradni Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji Stowarzyszenia „Tęcza” w Warszawie. Obszary zainteresowań naukowo badawczych: diagnoza funkcji wzrokowych i usprawnianie widzenia w przebiegu wrodzonych schorzeń wzroku; problemy mózgowego uszkodzenia widzenia i strategia terapii dzieci z CVI; rozwijanie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się małych dzieci z dysfunkcją wzroku.

2.    Pan Radosław Piotrowicz - doktor nauk humanistycznych, specjalność: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zainteresowania naukowe: wczesna interwencja - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (diagnoza- wspomaganie rozwoju dziecka, ocena systemu wsparcia przez rodziców-  interdyscyplinarny model wsparcia), jakość życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, jakość życia osób niepełnosprawnych intelektualnie w modelu kompleksowego wsparcia na drodze dzieciństwo - dorastanie-dorosłość – starość.
 
Konferencja adresowana jest do pedagogów i psychologów diagnozujących dzieci niewidome i słabowidzące w poradniach psychologiczno -pedagogicznych. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 30.10.2015 r. na karcie zgłoszeniowej. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Karta zgłoszeniowa

Program konferencji