W dniu 24.01.2015 r. odbył się Bal Leśnika, podczas którego odbyła się licytacja prac plastycznych wykonanych przez uczniów naszego Ośrodka. Środki zebrane podczas aukcji, w wysokości 5 470,00 zł, zostaną przekazane na rzecz Ośrodka przez Stowarzyszenie „Pomóż Dziecku Niewidomemu”.