havleMałe dzieci wierzą, że Święty Mikołaj przynosi prezenty. A my wierzymy, że prezenty przynoszą dobrzy ludzie. W tym roku taki prezent otrzymaliśmy od firmy Hawle działającej w Koziegłowach od 20 lat. Firma Hawle świętując swój jubileusz postanowiła zrobić prezent właśnie nam Na konto stowarzyszenia „Pomóż Dziecku Niewidomemu” wpłynęła kwota 50 tys. złotych będąca darowizną spółki Hawle i firm, które współpracują z Hawle. Pieniądze z darowizny zostaną przeznaczone na zakup maszyn brajlowskich. Przedstawiciele spólki Hawle pan Krzyszof Muszyński – członek Zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno -finansowych oraz panie Anna Starczewska i Marta Gajewska odwiedzili nas w dzień wigilii w Ośrodku i oficjalnie przekazali darowiznę. Dziękujemy.