Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej, w Ośrodku w następujących dniach będą rozpisane dyżury nauczycieli, którzy chętnym dzieciom zorganizują zajęcia opiekuńczo wychowawcze:


1. 22.12.2014 w godzinach 7-15
2. 23.12.2014 w godzinach 7-15
3. 24.12.2014 w godzinach 7-13
4. 29.12.2014 w godzinach 7-15
5. 30.12.2014 w godzinach 7-15
6. 31.12.2014 w godzinach 7-13
7. 02.01.2015 w godzinach 7-15
8. 05.01.2015 w godzinach 7-15

Uprzejmie proszę rodziców o zgłaszanie dzieci na dyżury do dnia 15.12 2014 roku w sekretariacie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 

Dyrektor Ośrodka
Maria Tomaszewska