DyrektorMaternickiZarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2163 z dnia 26 kwietnia 2021 roku powierzył Panu Bartłomiejowi Maternickiemu stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach na okres od dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

Dyrektor Bartłomiej Maternicki jest nauczycielem mianowanym przedmiotów zawodowych z ponad 25-letnim stażem pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Od ponad 8 lat zajmuje w placówce stanowiska kierownicze. Od 2012 roku pełnił funkcję wicedyrektora ds. szkół ponadgimnazjalnych, później ponadpodstawowych, a od maja 2020 pełnił obowiązki dyrektora Ośrodka w Owińskach.
Z wykształcenia jest tyflopedagogiem ze specjalizacjami w poradnictwie społecznym z doradztwem zawodowym i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn