Zgodnie z dzisiejszym komunikatem Premiera i Ministra Zdrowia Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach podaje plan pracy placówki na najbliższe 2 tygodnie:

Od 4 maja 2021r. do nauki w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu wracają klasy 1-3 Szkoły Podstawowej.

Od 4 maja 2021r. do 7 maja 2021r. w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego uczą się klasy 4-5 Szkoły Podstawowej, oddziały P1-P6 Szkoły Podstawowej, wychowankowie realizujący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, podopieczni Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Od 10 maja 2021r. do 14 maja 2021r. w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego uczą się klasy 4-8 Szkoły Podstawowej, oddziały P1-P6 Szkoły Podstawowej, wychowankowie realizujący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, podopieczni Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Pozostałe klasy w ww. terminach zajęcia edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne realizują w trybie zdalnym.

Internat zmienia do końca roku szkolnego organizację pracy w sposób następujący:

Internat będzie pracował w trybie od niedzieli do piątku- wszystkie piątki będą wyjazdowe (wyjazd uczniów do godz. 16.00), a w weekendy będzie odbywała się dezynfekcja obiektu - ozonowanie
W niedziele przyjazdy od godziny 12.00
W niedziele Ośrodek nie zapewnia wyżywienia
3 maja 2021 roku internat będzie otwarty od godziny 12.00 ( w tym dniu nie zapewnia się wyżywienia).

Harmonogram pracy Ośrodka na kolejne tygodnie zostanie podany w najbliższym możliwym terminie.

Dyrektor Ośrodka
Bartłomiej Maternicki

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn