dominodlaniewidomychBiorąc udział w projekcie SpołEd Centrum Cyfrowego miałam możliwość poznać i współpracować w zespole z nauczycielką chemii i matematyki Technikum nr 8 w Katowicach panią Beatą Maciej. Tworząc wspólnie Otwarte Zasoby Edukacyjne
z matematyki zawsze podkreślałam, aby była możliwość dostosowania dla uczniów z dysfunkcją wzroku.
Podczas rozmów coraz wyraźniej zarysowywały się ograniczenia w dostępnie do pomocy dydaktycznych dostosowanych lub wykonany z myślą o uczniach niewidomych i słabowidzących. To podczas z jednej nocnych rozmów zrodził się pomysł wykorzystania drukarki 3D.
Jest to osoba o niespożytej energii i otwarta na wszelka współpracę. Z jej inicjatywy, w ramach zajęć Centrum Mistrzostwa Informatycznego z uczniami stworzyła prototypy domina, brył przestrzennych z zaznaczonym przekątnymi, wysokościami możliwych do druku 3D. W planach jest wykonanie domina porównawczego i pionków do gry w szachy również powiązanych
z matematyką. Aby uzyskać dotację obecnie realizuje projekt „Dotknij Matmę” dofinansowany z funkcji mBanku.
Zestawy gotowych wydruków trafią do jedenastu szkół dla uczniów niewidomych i słabowidzących w całej Polsce.
Maria Kaliszan-Kaźmierczak

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn