W okresie od 01.03.2021 roku do odwołania, uczniowie klas I-III szkoły podstawowej kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

W okresie od 01.03.2021 roku do odwołania, zadania dydaktyczne, wychowawcze w SOSWDN w Owińskach dla klas IV-VII szkoły podstawowej oraz dla klas I-II klas szkół ponadpodstawowych są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W okresie od dnia 01.03.2021 roku do odwołania, zadania dydaktyczne, wychowawcze w SOSWDN w Owińskach dla klas VIII szkoły podstawowej, dla III klas szkół ponadpodstawowych oraz zajęcia praktycznej nauki zawodu dla wszystkich klas szkoły branżowej są realizowane stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W okresie od dnia 01.03.2021 roku do odwołania, odbywają się zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - realizowane stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN. 

Dyrektor SOSWDN w Owińskach
Bartłomiej Maternicki

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn