Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie "Pomóż dziecku niewidomemu" otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu dla priorytetu 1a edycja 2020 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO). W tym celu została podpisana umowa z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację zadania publicznego, zleconego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich pod tytułem: Niewidomyprogramista.pl - program rozwoju Stowarzyszenia "Pomóż dziecku niewidomemu". Na ten cel nasze stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 510 000,00 zł.
Zadanie pn. Niewidomyprogramista.pl - program rozwoju Stowarzyszenia "Pomóż dziecku niewidomemu" jest realizowane w okresie od 1 września 2020 r. do 30 grudnia 2022 r. na terenie gminy Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
W ramach realizacji zadania planujemy m.in. stworzenie oferty szkoleń stacjonarnych dla osób niewidomych i słabowidzących oraz ich opiekunów; przygotowanie 20 kursów e-learningowych (innowacyjne i nowatorskie szkolenia podnoszące umiejętności osób niepełnosprawnych wzrokowo połączone ze stosowaniem czytników ekranu, programów powiększająco-mówiących i monitorów brajlowskich); wykonanie strony internetowej www.niewidomyprogramista.pl w standardzie WCAG 2.1 oraz stworzenie platformy e-learningowej w standardzie WCAG 2.1 na której zaimplementowane będą szkolenia dostępne z dedykowanej strony internetowej dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dodatkowo realizacja ww. zadania publicznego przyczyni się do poprawy zarzadzania inicjatywami i projektami naszego stowarzyszenia oraz wpłynie na dywersyfikację przychodów organizacji. W ramach rozwoju instytucjonalnego Stowarzyszenia "Pomóż dziecku niewidomemu" zaplanowano zakup niezbędnego wyposażenia m.in. sprzętu biurowego i podstawowego sprzętu rehabilitacyjnego. W celu zwiększenia zakresu współpracy międzynarodowej, 10 osób podniesie poziom posługiwania się językiem obcym. Będzie służyć to poprawie efektywności współpracy oraz pozyskanie nowych instytucji zagranicznych do współpracy.
Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.


         Łukasz Mroziński
  Stowarzyszenie "Pomóż dziecku niewidomemu"

STOW

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn