IMG 1467Już kolejny raz dzięki #zaczytani.org mogliśmy nie tylko powiększyć księgozbiór naszej Ośrodkowej biblioteki, ale także stworzyć kilka nowych, małych bibliotek. Dzięki temu uczniowie, nauczyciele i rodzice naszych uczniów będą mogli w wieli miejscach pożyczyć książkę, aby ją poczytać. Rozwój czytelnictwa ma istotny wpływ na rozwój każdego człowieka, a prawidłowy rozwój naszych uczniów jest priorytetem w działaniach naszej placówki.

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn