nr02W zbliżającym się 2021 roku życzymy Uczniom, Absolwentom, Rodzicom oraz Przyjaciołom naszego Ośrodka przede wszystkim dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Wielu szczęśliwych chwil, uśmiechu, pogody ducha oraz wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów.
Niech ten rok będzie piękny i wyjątkowy!

Do szybkiego zobaczenia na zajęciach w Ośrodku!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy SOSWDN w Owińskach

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn