Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach informuje, że w związku ze zmianami w rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz po analizie sytuacji pandemicznej, podejmuje decyzję, że do dnia 3 stycznia 2021r. zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne realizowane są w trybie zdalnym. W trybie stacjonarnym odbywają się:
8-10 grudnia 2020r.  próbne egzaminy maturalne,
2 i 16 grudnia 2020r. zajęcia praktycznej nauki zawodu w szkole branżowej I stopnia. Dla uczniów zainteresowanych realizacją praktycznej nauki zawodu internat będzie czynny dzień wcześniej od godz. 15.00, do wyjazdu w dniu praktyk do godz. 16.00.
 
Bartłomiej Maternicki
 

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn