Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach informuje, że po analizie sytuacji pandemicznej w naszym kraju, województwie, powiecie oraz w województwach, z których pochodzą nasi wychowankowie, a także po zapoznaniu się z zainteresowaniem rodziców uczniów nauczaniem stacjonarnym, podejmuje decyzję, że do dnia 29.11.2020 roku wszystkie klasy będą uczyć się zdalnie.
 
Bartłomiej Maternicki

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn