Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach informuje, że po analizie sytuacji pandemicznej w naszym kraju, województwie, powiecie oraz w województwach, z których pochodzą nasi wychowankowie, a także po zapoznaniu się z zainteresowaniem rodziców uczniów nauczaniem stacjonarnym, podejmuje decyzję, że w dniach 09-13 listopada 2020r. wszystkie klasy będą uczyć się zdalnie. 

Na tę decyzję ma także wpływ Święto Niepodległości 11 listopada, które w tym roku wypada w środku tygodnia, a które jest istotnym argumentem w sugestiach rodziców uczniów. Jednocześnie informuję, że 12 listopada, po analizie ilości zachorowań na Covid-19, w kraju, naszym województwie oraz województwach pochodzenia naszych wychowanków, podejmować będziemy decyzje dotyczące nauki stacjonarnej uczniów klas 1-3 SP, klas P i klas SPDP. Pozostałe klasy nadal będą uczyć się zdalnie.
 
Bartłomiej Maternicki

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn