Dyrektor Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach informuje, że w związku z kolejnymi informacjami o zachorowaniach wśród pracowników,  przedłuża nauczanie zdalne w placówce do dnia 30.10.2020 roku. 02.11.2020 – jest dniem wolnym od nauki- dzień dyrektorski ( zgodnie z organizacją roku szkolnego). Pracę rozpoczynamy 03.11.2020 roku. Dzieci internatowe przyjeżdżają do Ośrodka również 03.11.2020 roku we wtorek .

Uwaga: Prosimy rodziców i uczniów o śledzenie informacji na stronie internetowej . Sytuacja jest dynamiczna i w każdej chwili może ulec zmianie.

Bartłomiej Maternicki

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn