Dyrektor Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach informuje, że Ośrodek od poniedziałku 26. 10. 2020 r rozpoczyna pracę w trybie stacjonarnym- dotyczy to wszystkich typów szkół. (wychowankowie internatu przyjeżdżają także w poniedziałek)
Uwaga: Prosimy rodziców i uczniów o śledzenie informacji na stronie internetowej . Sytuacja jest dynamiczna i w każdej chwili spodziewamy się innych decyzji ze strony MEN.

Bartłomiej Maternicki

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn