SZANOWNI PAŃSTWO
Dzień  Edukacji  Narodowej to święto – jak żadne inne - doceniające wysiłek włożony w pracę z dziećmi i młodzieżą. Pozwólcie, abym tego dnia podziękował Wam wszystkim: nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi  za trud włożony w pracę. Każdy z Was dołożył cegiełkę do rozwoju naszej placówki. Chcę zaznaczyć, że ostanie miesiące były  bardzo trudne, wykazaliście się ogromną odwagą i mądrością, a także troską o dalsze nasze wspólne losy i losy naszych podopiecznych.                                                                                                                                                                                                    

Życzę Państwu, aby praca, którą wykonujecie była otaczana szacunkiem, uznaniem i  życzliwością oraz była należycie wynagradzana.

Życzę zdrowia, zadowolenia i satysfakcji z pracy i pomyślności w życiu osobistym.      
                                Bartłomiej Maternicki

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn