Dyrektor Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach informuje, że jeden z pracowników placówki ma pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 i obecnie przebywa na kwarantannie. Po konsultacji ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu natychmiast podjęto działania mające na celu zabezpieczenie uczniów i pracowników Ośrodka. Zgodnie z decyzją Sanepidu czworo uczniów przebywa w tak zwanej izolacji.  Ośrodek nadal pracuje przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Bartłomiej Maternicki
Dyrektor Ośrodka

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn