Branżowa Szkoła I Stopnia kształci uczniów w zawodzie:
• tapicera (oddziały dla słabowidzących)
• koszykarza - plecionkarza (oddziały dla niewidomych i słabowidzących)
• kucharza (oddziały dla słabowidzących)
Etap edukacyjny w szkołach zawodowych trwa 3 lata.
Przyjmujemy młodzież niepełnosprawną na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz orzeczenia o niepełnosprawności. Wszyscy kandydaci muszą posiadać orzeczenie z Poradni Medycyny Pracy.

 

Tapicer

Nauka trwa 3 lata dając możliwość zdobycia konkretnego zawodu osobom słabowidzącym. Podczas kształcenia zwracamy szczególną uwagę na znajomość najnowszych rozwiązań stosowanych w produkcji mebli tapicerowanych. Wiadomości z technologii, materiałoznawstwa i rysunku technicznego, są nauczane na podstawie dostosowań przedstawionych w orzeczeniach ucznia. Praktyki odbywają się w firmie „MARKOS”, która produkuje meble na rynek polski i europejski i jest gwarantem dobrego nauczania.

 

Koszykarz-plecionkarz

Celem kształcenia w zawodzie koszykarz-plecionkarz jest przygotowanie naszych absolwentów do wykonywania takich zadań zawodowych jak:

1) przygotowywanie surowców i materiałów do wykonania wyrobów koszykarskich i plecionkarskich; 

2) organizowanie prac związanych z wykonywaniem wyrobów koszykarskich i plecionkarskich; 

3) wykonywanie i wykańczanie wyrobów z wikliny i innych materiałów plecionkarskich. 

Cele te realizowane są przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, z dostosowaniem metod i technik pracy dla uczniów z niepełnosprawnością wzrokową i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w odpowiednio przystosowanej pracowni.

 

Kucharz

W tym zawodzie kształcenie trwa trzy lata. Młodzież oprócz przedmiotów teoretycznych odbywa praktykę pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry. Uczymy zamiłowania i nowatorskiego podejścia do zawodu. Pracę opieramy na przygotowanych i przystosowanych dla każdego ucznia materiałach dydaktycznych. Nasi absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w zakładach małej gastronomii ale również podejmują zawodowe wyzwania w większych zakładach gastronomicznych.