PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb zamówienia

Planowana wartość zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia

1

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach – VI części

Dostawy

przetarg
nieograniczony

263 000,00

Styczeń

Poznań, dnia 10.01.2017 r.

 http://www.bip.oswowinska.powiat.poznan.pl/przetargi.php