„Terminem orientowanie się lub orientacją określamy umiejętność rozeznania się w środowisku, przede wszystkim w otaczającej nas przestrzeni. Orientować się w przestrzeni – to znaczy określić jej wielkość, kształt oraz wielkość i kształt wypełniających ja przedmiotów, ich rozmieszczenie oraz własną pozycję w stosunku do każdego z nich.”

W. Swierłow

Orientowanie się w przestrzeni jest jedną z najtrudniejszych umiejętności dla niewidomego dziecka. Zadaniem nauczyciela orientacji przestrzennej jest wyposażyć ucznia w zdolność do właściwego interpretowania odbieranych wrażeń zmysłowych umożliwiających, w połączeniu z prawidłowym określaniem relacji przestrzennych, tworzenie w wyobraźni dziecka adekwatnego do rzeczywistości obrazu otoczenia. W jaki sposób realizujemy te zadania w naszym Ośrodku? Zapraszam Państwa do przyjrzenia się prowadzonym przeze mnie zajęciom - Alina Talukder, nauczyciel orientacji przestrzennej