Nauka w szkole podstawowej odbywa się na dwóch etapach edukacyjnych. Nasi wychowankowie kształcą się w małych zespołach klasowych (do 10 osób), co stanowi dużą zaletę, ponieważ nauczyciel może poświęcić więcej uwagi podopiecznym. Sprzyja to dużej indywidualizacji pracy i stwarza warunki do optymalnego rozwoju każdego ucznia. Sale lekcyjne są wyposażone w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci z dysfunkcją wzroku, np. powiększalniki, maszyny brajlowskie, podręczniki w brajlu, rysunki brajlowskie, kubarytmy. Duża część to również pomoce dostosowane przez nauczycieli, niezbędne do realizacji podstawy programowej. Uczniowie otoczeni są opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w następujących obszarach:

- językowym,

- matematycznym,

- muzycznym,

- plastycznym,

- ekologicznym,

- turystycznym,

- sportowym.

Prowadzimy wiele zajęć rewalidacyjnych, np. nauka brajla, orientacja przestrzenna, terapia widzenia, terapia pedagogiczna, logopedyczna, rehabilitacja ruchu, gimnastyka korekcyjna. Wprowadziliśmy terapię Metodą Tomatisa. W której wykorzystuje się muzykę Mozarta oraz chorały gregoriańskie. Program obejmuje stymulację dźwiękową i trening słuchowy. Zajęcia pomagają poprawić słuch, a także ćwiczą umiejętność uważnego słuchania. Wiele zajęć odbywa się w Parku Orientacji Przestrzennej, gdzie dzieci mogą poznawać różne rośliny poprzez dotyk, zapach, smak. Uruchomienie wszystkich zmysłów wspomaga rozwój dziecka, pozwala doświadczyć tego, czego nie może „dotknąć wzrokiem”. Ponadto Park Orientacji Przestrzennej jest doskonałym miejscem w którym uczniowie w otoczeniu przyrody mogą aktywnie odpoczywać.

W ramach projektów organizowane są liczne wycieczki, zaplanowane tak, by dzieci mogły poznawać świat wszystkimi zmysłami. Zależy nam na wszechstronnym rozwoju dziecka i przygotowaniu go do samodzielnego życia.

Zapewniamy uczniom dostęp do gabinetu lekarskiego, okulistycznego i pielęgniarskiego. W naszym ośrodku, mogą uczyć się dzieci z różnych stron Polski, ponieważ istnieje internat. Uczniowie dowożeni z okolic Owińsk mają do dyspozycji dwie świetlice, przygotowane do potrzeb naszych wychowanków.