Harmonogram rekrutacji do Szkoły Podstawowej, Liceum, Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia Specjalnej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskch

na rok szkolny 2018/2019

  • Na podstawie Statutu Ośrodka
L.p. Terminy Rodzaj zadania
1. 23 marca – 8 czerwca 2018 r.

Składanie wymaganych dokumentów.

2.

26 czerwca 2018 r.

godz.12.00

Komisja rekrutacyjna.
3. 28 czerwiec 2018 r. Ogłoszenie listy przyjętych.
4. do 3 lipca 2018 r. Składanie pisemnego odwołania.
5. 5 lipca 2018 r. Analiza wniosków odwoławczych.
6. do 23 sierpnia 2018 r. Składanie wniosków do rekrutacji uzupełniającej.
7.

24 sierpnia 2018 r.

godz. 10.00

Uzupełniająca komisja rekrutacyjna.
8. 27 sierpnia 2018 r. Ogłoszenie listy przyjętych po rekrutacji uzupełniającej i odwoławczej.