Harmonogram rekrutacji do Szkoły Podstawowej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskch

na rok szkolny 2019/2020

  • Na podstawie Statutu Ośrodka

L.p. Terminy Rodzaj zadania
1.

25 marca – 25 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

Składanie wymaganych dokumentów do postępowania rekrutacyjnego.
2. 26 czerwca 2019 r.     godz.12.00

Komisja rekrutacyjna.

3. 28 czerwiec 2019 r.      godz. 10.00 Ogłoszenie listy o możliwości przyjęcia kandydatów do szkoły.
4. do 3 lipca 2019 r.      

Składanie pisemnego odwołania.

5. 5 lipca 2019 r.

Analiza wniosków odwoławczych.

6.     11 lipca 2019 r.            godz. 13.00 Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów i listy NIEPRZYJĘTYCH kandydatów.
7. do 21 sierpnia 2019 r. godz. 15.00

Składanie wniosków do rekrutacji uzupełniającej.

8. 22 sierpnia 2019 r.       godz. 10.00

Uzupełniająca komisja rekrutacyjna.

9. 23 sierpnia 2019 r.      godz. 10.00 Ogłoszenie listy przyjętych po rekrutacji uzupełniającej i odwoławczej.
10. 30 sierpnia 2019 r.     godz. 10.00 Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów i listy NIEPRZYJĘTYCH kandydatów.

 

Harmonogram rekrutacji do Gimnazjum, Liceum, Technikum,

Szkoły Branżowej I stopnia,

Szkoły Przysposabiającej do Pracy

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskch

na rok szkolny 2019/2020

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wzory dokumentów dostępne na stronie internetowej ośrodka i w sekretariacie szkoły)

od 13 maja 2019 r.
do 31 maja 2019 r.

godz. 15.00

od 15 lipca 2019 r.

do 21 sierpnia 2019 r.

godz.15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

godz. 15.00

nie dotyczy
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności
Komisja rekrutacyjna do Liceum Ogólnokształcącego w Ośrodku odbędzie się                         26 czerwca 2019 r. godz. 10.00 Komisja rekrutacyjna do Liceum Ogólnokształcącego w Ośrodku odbędzie się                         22 sierpnia 2019 r. godz. 10.00.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

28 czerwca 2019 r.

godz. 10.00

23 sierpnia 2019 r.

godz. 10.00

 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

do 10 lipca 2019 r.

godz.12.00

do 28 sierpnia 2019 r.

godz.12.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11 lipca 2019 r.

godz. 13.00

30 sierpnia 2019 r.

godz. 13.00