REKRUTACJA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY SPECJALNEJ I STOPNIA
 

    -Tapicer (oddziały dla słabowidzących)
    -Koszykarz – plecionkarz (oddziały dla niewidomych i słabowidzących)
    -Kucharz (oddziały dla słabowidzących)

 Wymagane dokumenty:

•    podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia
•    podanie o przyjęcie do Internatu
•    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
•    orzeczenie kwalifikacyjne Poradni Medycyny Pracy
•    świadectwo ukończenia gimnazjum
•    zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
•    orzeczenie o niepełnosprawności
•    3 podpisane zdjęcia
•    odpis skrócony aktu urodzenia
•    posiadana dokumentacja medyczna, karta zdrowia
•    oświadczenie (zgoda na przetwarzanie danych, udział ucznia w wycieczkach itp., promocjach medialnych Ośrodka, w zajęciach rewalidacyjnych)  ważne przez cały czas nauki w Ośrodku
•    oświadczenie uczestnictwa w lekcji religii
•    wniosek o zwolnieniu lub ograniczeniu uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego

 

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ WZORY DOKUMETÓW
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018