SZKOŁA PODSTAWOWA:

DOKUMENTY:

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROŚBA RODZICÓW DO DYREKTORA O ZWOLNIENIE ZE SPRAWDZIANU – SZCZEGÓLNE PRZYPADKI LOSOWE I ZDROWOTNE

INFORMACJA DLA RODZICÓW/USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI UCZNIÓW ODNOŚNIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

WYKAZ PRZYBORÓW SZKOLNYCH:

PRZYBORY SZKOLNE kl. I-III

PRZYBORY SZKOLNE kl. IV-VI

 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO LO NA ROK SZKOLNY 2018-2019

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ NA ROK SZKOLNY 2018-2019

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO SPDP NA ROK SZKOLNY 2018-2019

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO LICEUM

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO SZKOŁY PRZYSPASABIAJĄCEJ DO PRACY

ABC MIESZKAŃCA INTERNATU

INFORMACJA DLA RODZICÓW/USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI UCZNIÓW ODNOŚNIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 POZOSTAŁE DOKUMENTY:

STATUT OŚRODKA

PLAN PRACY OŚRODKA 2018/2019

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2018/2019

WEWNĘTRZNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 

 

KARTY DO GRY "FIGURKI"

 

KARTY DO GRY "FIGURKI"- WERSJA DLA SŁABO WIDZĄCYCH

KARTY DO GRY "FIGURKI"- WERSJA DOTYKOWA DO WYDRUKU NA PAPIERZE PUCHNĄCYM

ZASADY GRY "FIGURKI"