SZKOŁA PODSTAWOWA:

DOKUMENTY:

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ABC MIESZKAŃCA INTERNATU

PROŚBA RODZICÓW DO DYREKTORA O ZWOLNIENIE ZE SPRAWDZIANU – SZCZEGÓLNE PRZYPADKI LOSOWE I ZDROWOTNE

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015-2016:

PODRĘCZNIKI SP kl. 1

PODRĘCZNIKI SP kl. 2

PODRĘCZNIKI SP kl. 3

PODRĘCZNIKI SP kl. 4

PODRĘCZNIKI SP kl. 5

PODRĘCZNIKI SP kl. 6

WYKAZ PRZYBORÓW SZKOLNYCH:

PRZYBORY SZKOLNE kl. I-III

PRZYBORY SZKOLNE kl. IV-VI

PROGRAMY SZKOLNE – SZKOŁA PODSTAWOWA

PROGRAM SP_1-3 od 2009.RS2012-13

PROGRAM SP_4-6-2012-2013.RS2012-13

PROGRAM SP_5-6-2009-2014.RS2012-13

 

 

 GIMNAZJUM:

DOKUMENTY: 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO GIMNAZJUM

ABC MIESZKAŃCA INTERNATU

WYPOSAŻENIE UCZNIA GIMNAZJUM – PRZYBORY I POMOCE SZKOLNE

PROGRAM NAUCZANIA BRAJLA 2005-2006

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

PROŚBA RODZICÓW O ZWOLNIENIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO – SZCZEGÓLNE PRZYPADKI LOSOWE I ZDROWOTNE

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015-2016:

PODRĘCZNIKI GIM 2015-16

PROGRAMY SZKOLNE -GIMNAZJUM

PROGRAM  SZKOLNY 2009.RS2012-13

 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017:

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO LO NA ROK SZKOLNY 2017-2018

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2017-2018

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO SPDP NA ROK SZKOLNY 2017-2018

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA:

PROGRAMY DO LO

PROGRAMY DO ZSZ

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO LICEUM

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO SZKOŁY PRZYSPASABIAJĄCEJ DO PRACY

ABC MIESZKAŃCA INTERNATU

 POZOSTAŁE DOKUMENTY:

STATUT OŚRODKA

PLAN PRACY OŚRODKA

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

KALENDARZ IMPREZ- W TRAKCIE MODYFIKACJI

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA- 2015/2016

SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH- W TRAKCIE MODYFIKACJI

SYSTEM OCENIANIA WF- W TRAKCIE MODYFIKACJI

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

ZASADY TWORZENIA I ADAPTOWANIA GRAFIKI DLA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH ORAZ NOTACJA MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-CHEMICZNA

 

ZASADY TWORZENIA I ADAPTOWANIA GRAFIKI DLA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH – CZERWIEC 2011

INSTRUKCJA TWORZENIA I ADAPTOWANIA GRAFIKI – CZERWIEC 2011

NOTACJA MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-CHEMICZNA – CZERWIEC 2011

ZMIANY W AKTACH PRAWNYCH

 

 

PLIKI DLA PRACOWNIKÓW